CallsignFull NamePositionLocationBudget
AFF112 Sergey Vasinov KLO LGAV 14,246,564 v$
AFF125 Aleksandr Yaroshenko КВС UUEE 3,059,511 v$
AFF140 Maxim Ritz КВС UUEE 428,799 v$
AFF108 Anton Shevtsov KLO LTBA 414,013 v$
AFF216 György Hajós КВС UUDD 3,304,549 v$
AFF101 Игорь Костин CEO UWGG 120,835 v$
AFF184 Denis Petrov КВС VTBD 844,314 v$
AFF111 Alexey Gridnev КВС ULAA 3,339,407 v$
AFF301 Dmitry Kandidatov КВС ULAA 4,181,002 v$
AFF103 Дмитрий Лагутин КВС GOOY 169,372,910 v$
AFF177 Alexandr Zholobov КВС UUDD 2,132,486 v$
AFF127 Andrey Potemkin CO/CEO ULLI 202,058 v$
AFF182 Sergei Krivyh КВС UNNT 250,699 v$
AFF979 Sergey Churkin CO/CEO ULLI 40,285,954 v$
AFF555 Ярослав Шерстобито КВС UHMM 3,374,582 v$
AFF135 Vitaliy Baydikov КВС MDPC 7,572,616 v$
AFF1141 Andris Dragunevich КВС EDDB 755,082 v$
AFF116 Иван Малыгин КВС(Л) UMMS 2,697,718 v$
AFF337 Denis Silantyev КВС MTPP 2,439,384 v$
AFF227 Edgar Breschanov КВС UUEE 6,066,175 v$
AFF143 Alexander Barabashov КВС PKMJ 5,019,026 v$
AFF335 Denis Shestakov DIR UUEE 215,481 v$
AFF151 Vitaly Raznatov КВС LLBG 1,036,287 v$
AFF204 Николай Гришин КВС URSS 4,981,185 v$
AFF987 Ardeyev Vladimir КВС ULLI 2,087,777 v$
AFF860 Andrei Islevski KLO LDZA 2,496,425 v$
AFF144 Sergey Kolesnikov КВС KSFO 1,088,310 v$
AFF340 Mikhail Zuev pl2 URWW 206,669 v$
AFF226 Nikita Kovalev КВС UNKL 587,537 v$
AFF152 Алексей Зайцев pl2 UWGG 69,896 v$
AFF106 Dmitry Kotov КВС KSAV 396,906 v$
AFF181 Max Kurovsky КВС UNNT 676,295 v$
AFF989 Andrew Vyunov КВС UNNT 1,024,024 v$
AFF999 Denis Brovko КВС UWKS 1,559,324 v$
AFF994 Vladimir Hromov pl2 EGGP 112,321 v$
AFF165 Andrey Glushko pl2 UUEE 67,517 v$
AFF114 Andrey Rogozhkin pl2 UHHH 376,178 v$
AFF179 Maksim Ivanov pl2 UACK 50,161 v$
AFF429 Vyacheslav Filimonov КВС USSS 47,005 v$
AFF255 Евгений Кузнецов pl2 USSS 130,632 v$
AFF187 Egor Medvedev pl2 OMDB 2,148,012 v$
AFF188 Sergey Gromov pl2 KCLT 517,692 v$
AFF537 Mr. Vasilich pl2 UNKL 1,631,352 v$
AFF3095 Alexey Nesterenko pl4 ULLI 7,414 v$
AFF554 Victor Komarov pl2 LHBP 148,680 v$
AFF752 Dmitriy Nikitin pl4 USSS 10,000 v$
AFF202 Sergey Voinov КВС UNKL 441,090 v$
AFF356 Ivan Vlasov pl4 UUWW 6,504 v$
AFF155 Кирилл Селютин pl4 UUDD 7,404 v$
AFF141 Denis Shabalin pl2 UOOO 80,971 v$
AFF178 Georgy Murzin pl2 LGSK 117,871 v$
AFF170 David Gur pl2 HESH 34,986 v$
AFF1976 Pavel Shevtsov pl4 UNNT 10,000 v$
AFF120 Sergey Topchilo pl4 UUDD 10,000 v$

Number of pilots 54