CallsignFull NamePositionLocationBudget
AFF104 Sergey Vasinov KLO ULAA 16,287,379 v$
AFF140 Maxim Ritz КВС URMM 656,171 v$
AFF216 György Hajós DIR LIRP 9,463,581 v$
AFF101 Игорь Костин CEO UUOO 562,295 v$
AFF185 Denis Petrov INS WATE 13,159,672 v$
AFF111 Alexey Gridnev KLO UUEE 4,197,117 v$
AFF301 Dmitry Kandidatov INS CYXJ 5,398,402 v$
AFF103 Дмитрий Лагутин DIR LBSF 57,012,172 v$
AFF177 Alexandr Zholobov КВС UUDD 2,359,986 v$
AFF979 Sergey Churkin CO/CEO USSS 57,376,970 v$
AFF184 Vladislav Glukhov КВС UHHH 2,041,751 v$
AFF555 Ярослав Шерстобито INS UHHH 3,652,005 v$
AFF194 Nikita Antipov КВС UNNT 975,950 v$
AFF1141 Andris Dragunevich INS EVRA 2,725,532 v$
AFF143 Alexander Barabashov KLO UUDL 8,833,748 v$
AFF144 Sergey Kolesnikov КВС KSFO 1,315,810 v$
AFF110 Dmitry Gutsalenko INS EGLL 12,669,098 v$
AFF989 Andrew Vyunov INS UWGG 1,690,034 v$
AFF165 Andrey Glushko КВС ULLI 649,108 v$
AFF429 Vyacheslav Filimonov КВС UUDD 262,300 v$
AFF112 Latyshev Sergey INS LGIR 388,410 v$
AFF777 Evgeny Chernikov pl2 ULLI 5,933 v$
AFF195 Alexei Ivanov KLO ULLI 6,916,947 v$
AFF115 Mikhail Poroshin pl2 UUEE 236,630 v$
AFF993 Sergey Maleka КВС UWKD 446,366 v$
AFF102 Alexandr Esin CO/CEO UUWW 3,284,170 v$
AFF359 Pavel Ivanov КВС UHHH 1,020,086 v$
AFF106 Alexander Sobolev КВС UUEE 294,795 v$
AFF107 Nikolay Glumov KLO ULLI 2,806,633 v$
AFF116 Евгений Зуев INS ULMM 8,215,739 v$
AFF890 Roman Nikolaevich КВС VHHH 306,304 v$
AFF109 Роман Воронков КВС ULLI 666,502 v$
AFF108 Semen Boldirev КВС UUEE 237,192 v$
AFF105 Mikhail Savinov КВС UUEE 721,779 v$
AFF521 Danila Solovev KLO LEBL 1,225,314 v$
AFF997 bkmzx miftahor pl4 UUEE 9,536 v$
AFF1837 Дмитрий Бондарцев КВС ULLI 369,316 v$
AFF878 Sergey Saribekyan КВС UDYZ 143,586 v$
AFF220 Павел Малков КВС UUEE 164,112 v$
AFF335 Илья Гладков КВС UWKD 46,563 v$
AFF5537 Александр Болебонов КВС UWKD 494,823 v$
AFF141 Andrey Petrov pl4 UWKS 10,000 v$
AFF1820 Daniel Zingman pl4 ULLI 9,922 v$
AFF2441 Vladislav Iskhakov pl2 UUWW -7,729 v$
AFF1405 Ovchinnikov Ilya pl4 ULAA 9,847 v$
AFF117 Andrey Bazanov КВС UUEE 9,481 v$
AFF118 Ilya Gotsdanker КВС UUEE 16,076 v$

Number of pilots 47